Pravilnik Back

izvod iz PRAVILNIK-a

O RADU BIBLIOTEKE

IV KORIŠĆENJE BIBLIOTEČKO-INFORMACIONE GRAĐE I IZVORAČlan 17.

Lice stiče status korisnika Biblioteke učlanjenjem u Biblioteku.
Pri učlanjenju u Biblioteku korisnik je dužan da podnese na uvid indeks, ličnu kartu ili pasoš.
Članstvo u Biblioteci je besplatno.

Član 18.

Bibliotečko-informacionu građu i izvore mogu da koriste stalni i privremeni članovi Biblioteke.
Stalni članovi Biblioteke su zaposleni na Fakultetu i studenti Fakulteta, što se dokazuje imenom na spisku zaposlenih ili indeksom.

Privremeni članovi Biblioteke su sva ostala lica.
Privremeni članovi Biblioteke mogu da koriste bibliotečko-informacionu građu samo u prostorijama Biblioteke, dok stalni članovi mogu da je iznose na korišćenje van Biblioteke.
Privremeni članovi su dužni da pre preuzimanja bibliotečko-informacione građe radniku Biblioteke daju na uvid lični dokument sa fotografijom izdat od nadležnog državnog organa, a radnik Biblioteke podatke korisnika (ime, prezime, broj i vrstu lične isprave i adresu prebivališta) upisuje u revers za korišćenje građe.

Član 19.

Podaci o članovima Biblioteke zaštićeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Član 20.

Bibliotečko-informaciona građa i izvori koji se koriste isključivo u prostorijama Biblioteke su:

- stare i retke publikacije, kao i druge publikacije koje imaju svojstvo kulturnog dobra;
- periodične i sekundarne publikacije;
- opšta informativna dela (enciklopedije, leksikoni, rečnici, bibliografije i sl.);
- doktorske disertacije i magistarski radovi;
- legati;
- serijske publikacije (časopisi);
- audio vizuelni materijal;
- bibliotečko-informaciona građa i izvori za koje postoje razlozi da se njihovo korišćenje ograniči;
- bibliotečko-informaciona građa i izvori obezbeđeni putem međubibliotečke pozajmice.

Član 22.

Bibliotečko-informaciona građa se, pre izdavanja, mora zadužiti uredno popunjenim reversom.

Član 23.

Nastavnici Saobraćajnog fakulteta mogu koristiti najviše 10 publikacija do 60 dana.
Studenti doktorskih i master studija i saradnici u nastavi Saobraćajnog fakulteta mogu koristiti najviše 5 publikacija do 60 dana.
Studenti osnovnih studija Saobraćajnog fakulteta i ostali zaposleni na Fakultetu mogu koristiti najviše 3 publikacije do 30 dana.
Ukoliko publikaciju ne traži drugi korisnik, rok za korišćenje se može produžiti za još 30 dana.

Član 24.

Stara izdanja časopisa i diplomskih radova smeštena su u posebnoj prostoriji. Za njihovo korišćenje potrebno je podneti zahtev najmanje jedan dan unapred.

Član 28.

Korisnik je dužan da pregleda publikacije prilikom prijema i da prijavi eventualna oštećenja radniku koji izdaje publikacije, jer u protivnom snosi odgovornost za oštećenje.
Prijavljeno oštećenje unosi se na revers korisnika.

Član 29.

Korisnik koji izgubi ili ošteti bibliotečku građu dužan je da je nadoknadi kupovinom.
Ukoliko nije u mogućnosti da je tako nadoknadi, dužan je da u dogovoru sa Komisijom:

- biblioteci isplati trostruku vrednost nestale građe
- isplati troškove nabavke nove, ili
- nabavi sličnu građu odgovarajuće vrednosti po proceni od strane Komisije.

Član 31.

Po isteku rokova iz člana 23. ovog Pravilnika, bibliotečki radnik vrši reviziju reversa i dostavlja opomene korisnicima zbog prekoračenja roka za vraćanje bibliotečke građe.
Ako korisnik ne vrati građu u roku od 15 dana od dana upućivanja opomene, šalje mu se druga opomena.
Ako korisnik ne vrati građu ni posle upućivanja druge opomene, dužan je da plati novčanu kaznu za svaki dan zakašnjenja za svaku pojedinačnu publikaciju u skladu sa Odlukom iz člana 21. ovog Pravilnika.
Dok se vodi postupak za vraćanje pozajmljenih publikacija, korisnik gubi pravo na korišćenje Biblioteke.

Član 32.

Studentu se ne dozvoljava prijavljivanje i polaganje ispita dok ne vrati građu uzetu na poslugu ili ne nadoknadi štetu Biblioteci u slučaju gubljenja ili oštećenja građe.
Studentu se ne izdaje diploma dok se potpuno ne razduži u Biblioteci, što dokazuje podnošenjem potvrde koju izdaje Biblioteka.

Član 33.

Radno vreme Biblioteke je od 8:00 do 18:00 časova.
Rad sa korisnicima je od 9:00 do 12:00 i od 13:00 do 18:00 časova.
Rad Biblioteke za vreme letnjeg raspusta organizuje se u skladu sa potrebama Fakulteta.

Član 36.

Nepoštovanje ovog Pravilnika povlači za sobom gubitak prava korišćenja bibliotečko-informacione građe do 6 meseci.