Detalji o zapisu Back

XML

Razvoj novog modela za procenu rizika u saobracaju usled umora kod vozaca komercijalnih vozila : doktorska disertacijaDavidovic, Jelica R. - Prvi autor
Pesic, Dalibor R. - Mentor
Vujanic, Milan P. - Thessis Adv. Member/Član komisije
Lipovac, Krsto P. - Thessis Adv. Member/Član komisije
JOVANOVIC, Dragan - Thessis Adv. Member/Član komisije
Antic, Boris Z. - Thessis Adv. Member/Član komisije
Monografska publ./Monography
Serbian/Srpski
[J. R. Davidovic]
2019
Beograd
IX, 204 lista : graf. prikazi, tabele ; 30 cm
RADNA VERZIJA predata 20190307. - Na spor. nasl. str.: The development of a new risk estimation model in traffic due to commercial drivers' fatugue : doctoral dissertation. - Biografija: list 204. - Umnozeno za odbranu. - Univerzitet u Beogradu, Saobracajni fakultet. - Bibliografija: listovi 187-198. - Rezime ; Abstract.
LOADING LIST...
LOADING LIST...