Detalji o zapisu Back

XML

Kontejnerizacija transporta kao faktor racionalizacije procesa prevoza robe : doktorska disertacijaPERISIC, Risto A. - Prvi autor
Monografska publ./Monography
Serbian/Srpski
[R. Perisic]
1974
Beograd
XI, 259 listova : graf. prikazi ; 31 cm
Umnozeno za odbranu. - Univerzitet u Beogradu, Saobracajni fakultet, odbranjeno 24.10.1975. - Bibliografija: listovi 254-259.
LOADING LIST...
LOADING LIST...