Detalji o zapisu Back

XML

ZBIRKA resenih ispitnih zadataka iz matematike IISami, Zoran N. - Drugi autori
Borisavljevic, Mirjana P. - Drugi autori
Ciric, Ninoslav T. - Drugi autori
Knezevic, Nino - Drugi autori
Miloradovic, Slobodan D. - Drugi autori
51
86-7395-106-2
Monografska publ./Monography
English/engleski
Saobracajni fakultet
2001
Beograd
177 str. : graf. prikazi ; 25 cm
Tiraz 300; Beleske o autorima: str. [179]
LOADING LIST...
LOADING LIST...